Höjning av pensionsåldern väcker stora protester

Det är inte bara Sverige som planerar en höjning av pensionsåldern. Nu protesterar Nederländernas största fack mot planerna på ett nytt system.

Nederländerna vill införa ett nytt pensionssystem och har beslutat att den allmänna pensionsåldern ska höjas gradvis från dagens 65 år. År 2021 ska pensionsåldern istället vara 67 år. Landets största fackförbund FNV protesterar mot planerna och kräver att det stannar vid 66 års ålder.

– Byggnadsarbetare börjar i regel arbeta i unga år, ofta vid 17 eller 18 års ålder. När de når pensionsåldern har de jobbat i över 45 år i ett av de fysiskt tyngsta yrkena som finns. Vi tycker att deras insats på arbetsmarknaden med 45 års arbete är fullt tillräckligt, säger Janna Mud, ansvarig för byggbranschen inom FNV, i ett uttalande till det internationella facket BWI.....

 

Källa: byggnadsarbetaren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-10-05

Källa: https://www.byggnadsarbetaren.se/hojning-av-pensionsaldern-vacker-stora-protester/

Annonser