Planer på Apple-butik möts av häftig kritik

Den planerade Apple-butiken i Kungsträdgården i Stockholm har möts av omfattande kritik. Nu vill även länsstyrelsen sätta stopp för projektet.

Den 30 september löpte tidsfristen ut för allmänheten att lämna sina synpunkter på planerna för bygget av den nya Applebutiken. Totalt har ungefär 1 800 svar kommit in till Stockholms stad. De flesta negativa. Nu sällar sig även länsstyrelsen till de kritiska rösterna. 

Förslaget från Stockholms stad går ut på att den befintliga restaurangen i norra delen av Kungsträdgården ska rivas för att ge plats åt en Apples nya butik. Även en rad träd längs Hamngatan måste fällas.

Länsstyrelsen konstaterar nu i sitt samrådsyttrande att den föreslagna byggnaden gör anspråk på stads- och parkrummet på ett sätt som förminskar upplevelsen av parken och att den därför riskerar att påtagligt skada kulturmiljön av riksintresse.
Den föreslagna byggnaden har en skala, färgsättning, form och placering som förminskar upplevelsen av parken som helhet, skriver de i ett pressmeddelande...... Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-10-05

Källa: https://www.byggvarlden.se/planer-pa-apple-butik-mots-av-haftig-kritik-126958/nyhet.html

Annonser