Prisregn över svenska rivare och håltagare

I samband med Demcon-mässan förra veckan delades en rad priser ut till svenska rivnings- och håltagningsföretag och projekt. Årets rivningsföretag blev Lotus Maskin & Transport AB och årets håltagningsföretag SHC betonghåltagning AB.

Vinnare och motiveringar av Svenska Demoleringspriset 2018:

1. Årets Rivningsföretag 2018

Vinnare: Lotus Mark & Transport AB

Motivering: Priset delas i år ut till ett företag som framförallt växt sig starkare under de senaste tre åren. Genom sina företagsförvärv av i branschen mycket välkända och välrenommerade lokala företag. Har man ändå lyckats behålla känslan av det lilla personliga företaget i denna rikstäckande verksamhet.

2. Årets Rivningsprojekt 2018.......

 

Källa: entreprenadaktuellt.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-10-05

Källa: http://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/58307/prisregn-ver-svenska-rivare-och-hltagare.html

Annonser