Säkerheten stressas bort

Många svenska hantverkare har helt enkelt inte tid med säkerhetsarbetet. Det visar en undersökning med nästan 1 000 europeiska hantverkare.

Det finns för lite tid till att se över säkerheten på arbetsplatsen. Sju av tio svenska hantverkare uppger i en undersökning att de sällan eller aldrig tar en paus för att kolla att säkerhetsregler följs.

I Europa ägnar majoriteten av de professionella hantverkarna mindre än 20 minuter per dag åt arbetshälsa och säkerhet.

Läs mer: Över 7 600 olyckor i installationsbranschen

Siffrorna framkommer i en undersökning utförd av Splendid Research, på uppdrag av företaget Bosch. I undersökningen deltar 952 professionella hantverkare i åldrarna 18 till 65 år, varav 106 från Sverige. Övriga kommer från Tyskland, Spanien, Italien, Portugal, Storbritannien, Frankrike och Beneluxländerna......

 

Källa: vvsforum.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-10-05

Källa: https://www.vvsforum.se/nyheter/2018/oktober/sakerheten-stressas-bort/

Annonser