Glastak med grön teknologi – energibesparing

När man av miljömässiga och andra skäl väljer att bygga med glastak erbjuder Bentechs öppningsbara glastak följande energimässiga fördelar:

A: Varmt klimat:

32 - 45 graders temperatur:

Taket hålles stängt. Glastaket har god värmeisolering .
Dagtid kyles inneluften på konventionellt sätt.
Nattetid öppnas taket upp
Minskad energiförbrukning

15 – 32 graders temperatur :

Taket öppnas dagtid och uteluft kommer in .
Naturlig ventilation genom självdrag
Inneluftens temperatur dagtid i stort sett som uteluftens.
Taket stänges efter behov nattetid
Ingen energiförbrukning

5 – 15 graders temperatur :

Taket hålles stängt – solvärme dagtid värmer upp huset.
Eventuell övertemperatur ventileras bort genom att taket öppnas temporärt.
Mycket begränsad eller ingen energiförbrukning

B: Kallt klimat:

- 30 - + 10 graders temperatur:

Taket har god värmeisolering.
Profilerna av komposit har varma ytor som trä - ej kall strålning .
Detta ger ökad komfort och minskat behov av ökad kompenserande rumstemperatur .
Dagtid fungerar taket som passiv solfångare och värmer inneluften.
Reducerad energiförbrukning jämfört med traditionella glastak

+ 11 - + 25 graders temperatur:

Eventuell överskottstemperatur ventileras bort genom naturligt självdrag då taket öppnas temporärt – dag som natt.
Taket hålles i övrigt stängt – passiv solfångare – värmer inneluften.
Ingen energiförbrukning.

+ 26 - + 32 graders temperatur:

Taket öppnas dag som natt.
Genom självdrag kommer uteluft in och reglerar inneluftens temperatur.
Vid innetemperatur som upplevs störande stänges taket och lokalkyla koppas på.
Kraftigt reducerad energiförbrukning.

 

Läs mer om grön teknologi från Bentech på hemsidan >>>

Källa: http://www.glastak.eu/

Annonser