Konjunkturen toppar i år – omvärlden fortsätter att dra nästa år

Högkonjunkturen i den svenska ekonomin når sin topp i år och nästa år bromsar BNP-tillväxten in. Kapacitetsutnyttjandet i industrin ligger på historiskt hög nivå. Även investeringarna i bostäder ligger på en hög nivå som andel av BNP. En stark arbetsmarknad gynnar också hushållen som kan räkna med att löneökningarna tar något mer fart framöver. Nästa år mattas högkonjunkturen av något när investeringstillväxten i både industri och bostäder minskar markant. Draghjälp från omvärlden bidrar dock till att tillväxttappet begränsas. Det framgår av Konjunkturinstitutets nya prognos......

Källa: konj.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk.
2018-10-12

Källa: https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/konjunkturlaget/2018-10-10-konjunkturen-toppar-i-ar---omvarlden-fortsatter-att-dra-nasta-ar.html

Annonser