Bygg-Ole och Beijer Byggmaterial går samman

Beijer Byggmaterial stärker sin position i Stockholmsregionen inom den professionella bygghandeln genom ett förvärv av Bygg-Ole. Beijer adderar därmed fyra nya varuhus till kunderbjudandet.

I och med förvärvet av de nya varuhusen stärker Beijer sin position ytterligare i Stockholmsregionen. Beijer och Bygg-Ole kommer tillsammans vara den enskilt största aktören i Stockholmsregionen med täckning från norr till söder och med tre logistikhubbar.

De fyra nya varuhusen kommer även i fortsättningen att bära namnet Bygg-Ole då det är ett starkt varumärke i regionen. Beijer Byggmaterial har även tecknat ett långsiktigt hyresavtal med ägarfamiljens fastighetsbolag Mensätra Fastighets AB......

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-10-12

Källa: https://www.byggvarlden.se/bygg-ole-och-beijer-byggmaterial-gar-samman-127208/nyhet.html

Annonser