Göteborgs hamn byggs ut

Nu startar bygget av en helt ny hamnterminal i Göteborgs hamn. Den 220 000 kvadratmeter stora terminalen byggs av invallade muddermassor och väntas stå klar kring 2025.
Arendalsviken ska vallas in för att sedan fyllas upp med fyllnadsmaterial. Innan dess behöver bottnen under sprängstensvallen stabiliseras genom pålning. Steg ett är att påla från botten ner till berget, under den kommande vallen. Invallningen i sin tur kommer att byggas av sprängsten och sand.

– De första pålarna slås ner nu och det är ett arbete som kommer att fortgå fram till årsskiftet. Totalt ska omkring 1 500 pålar slås ner innan vi går in i nästa fas som blir att bygga sprängstensvallar ovanpå pålningen, säger Eduardo Epifanio, projektledare på Göteborgs Hamn AB.

Den 220 000 kvadratmeter stora terminalen ska byggas av 350 000 kubikmeter muddermassor från Göta Älv, som grävs upp i samband med underhållsmuddringar för att behålla älvens vattendjup..........

Källa: maskinentreprenoren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-10-12

Källa: https://maskinentreprenoren.se/goteborgs-hamn-byggs-ut/

Annonser