Licensierade takskottare minskar takskadorna

Termometern må visa varmare temperaturer än vad som är vanligt i oktober, men trots det står vintern för dörren och med den kommer snön. Fastighetsägare bör redan nu säkerställa att de har avtal med en entreprenör som kan utföra takskottningen. ”Entreprenören bör vara licensierad enligt Skotta säkert då har de kunskap om säkerhetsarbetet vid takskottning och hur de ska arbeta för att undvika skador på person och egendom”, säger Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen.......

 

Källa: byggkontakt.nu
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-10-18

 

Källa: http://www.byggkontakt.nu/artikel/licensierade-takskottare-minskar-takskadorna/

Annonser