Skenande elpriser drar upp bokostnader

Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat tre gånger mer än den allmänna kostnadsutvecklingen under det senaste året. Främsta orsaken är ökade elpriser. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor i landets samtliga kommuner.

Kostnaderna för uppvärmning, el, vatten, avlopp och sophämtning ökade totalt med 6,1 procent mellan 2017 och 2018, medan inflationen var 1,9 procent. Föregående år var den sammantagna höjningen endast 0,8 procent.

Prisutvecklingen för avfall, fjärrvärme och vatten och avlopp (VA) var dock relativt rimlig i den senaste sammanräkningen. Det konstaterar Jennie Wiederholm, ordförande för Nils Holgersson-gruppen, där bland andra SABO ingår (se nedan)........

 

Källa: sabo.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-10-18

 

Källa: https://www.sabo.se/nils-holgersson-skenande-elpriser-drar-upp-bokostnader/

Annonser