Hushållen förväntar sig försämrad svensk ekonomi det kommande året

Barometerindikatorn föll något i oktober, från 111,2 i september till 108,0. Samtliga sektorer bidrog till nedgången. Nivån pekar, trots nedgången, på att läget i ekonomin är fortsatt starkare än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll från 106,2 till 103,3 i oktober. Bägge ingående frågor, synen på orderstockarna i nuläget samt anställningsplanerna på tre månaders sikt, bidrog till nedgången.........

 

Källa: konj.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-10-26
 

Källa: https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2018-10-25-hushallen-forvantar-sig-forsamrad-svensk-ekonomi-det-kommande-aret.html

Annonser