Unga hindras från att skaffa egen bostad

Effekterna av regleringarna på bolånemarknaden börjar märkas. Både på volymen av nyproduktion och möjligheten för unga att skaffa en egen bostad. Det visar en färsk undersökning som nyligen presenterades av Sveriges Byggindustrier.
 
Bolånetaket och amorteringskravet infördes 2017 och i våras kom ett extra amorteringskrav. Syftet med regleringarna var att få bukt med hushållens belåning men frågan är om åtgärderna fått önskad effekt. I en ny rapport, som tagits fram av undersökningsföretaget Evidens på uppdrag av Sveriges Byggindustrier, pekar man på flera negativa konsekvenser av de nya reglerna. Under ett seminarium med representanter från Sveriges Byggindustrier och flera olika politiks partier efterlyste man en översyn av kreditrestriktionerna.

Efterfrågan minskar
Enligt rapporten har bolånetaket och amorteringskraven bidragit till att 8 av 10 i åldern 25 till 35 år som bor i Stockholm i praktiken utestängs från möjligheten att köpa en egen bostad. Siffran är något lägre i övriga landet........

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-10-26
 

Källa: https://www.byggvarlden.se/unga-hindras-fran-att-skaffa-egen-bostad-127547/nyhet.html

Annonser