Ok för ny underjordsgruva

Det blir en ny underjordsgruva i Kristineberg i Lycksele. Det är Bergsstaten som har gett Boliden bearbetningskoncession för guld, koppar, silver, bly och zink av den så kallade Rävlidenfyndigheten. Fyndigheten ligger nära den befintliga Kristinebergsgruvan och fyra kilometer utanför samhället Kristineberg.

Läs också: Vill återkalla miljötillstånd för gruvan

De två samebyarna Gran och Malå kommer beröras av verksamheten och gruvområdet ligger i anslutning till områden som är klassade som riksintressen för rennäringen, där flyttleder direkt kommer att påverkas påpekar länsstyrelsen i sitt remissvar.

Länsstyrelsen konstaterar att den befintliga gruvan redan påtagligt försvårat för rennäringen i området, medan den nya gruvan inte kommer att betyda ett påtagligt försvårande.

Men den kommer att förstärka en redan svår situation för samebyarna........

 

Källa: entreprenad.com
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-10-26
 

Källa: https://www.entreprenad.com/article/view/628193/ok_for_ny_underjordsgruva

Annonser