Förlikas efter fuktproblem – men Peab förnekar ansvar

Betongen var inte tillräckligt torr när plastgolvmattan lades in på nya intensivvårdsavdelningen (NVB) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. 
Kostnaden för sanering, ombyggnad och evakuering landade på 90 miljoner kronor.
Peab, som var totalentreprenör, menar att de inte gjort något fel, men har ändå valt att gå med på en förlikning med Västfastigheter och betala en ersättning på 55 miljoner kronor.
Kostnaden för den nya sjukhusbyggnaden, som bland annat inhyser neurologi-, transplantations- och cancerverksamhet var beräknad till 406 miljoner kronor, men sanering av cirka 20 000 kvadratmeter golv, evakuering av verksamheten och kostnaden för det nya golvet kostade ytterligare 90 miljoner kronor. En extrakostnad på drygt 20 procent......

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-11-01
 

Källa: https://www.byggvarlden.se/forlikas-efter-fuktproblem-men-peab-fornekar-ansvar-127647/nyhet.html

Annonser