Kapacitetsbrist bakom sommarens vattenbrist

Den varma och torra sommaren ledde till bevattningsförbud i många kommuner. Orsaken var ofta kapacitetsbrist i vattenverk och distributionsnät, snarare än brist på råvatten, konstaterar Svenskt Vatten.

– Situationen i sommar visar hur viktigt det är att dels skydda de vattentäkter vi har, men också att många behöver se över och kanske bygga ut sin kapacitet, säger Birger Wallsten, dricksvattenexpert på Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten har gjort en enkät som besvarats av ungefär hälften av Sveriges kommuner. Av dessa har drygt hälften utfärdat bevattningsförbud och i stort sett alla uppmanat till försiktighet eller sparsamhet.

Den varma och torra perioden med början tidigt i maj ställde stora krav på kapaciteten i dricksvattenproduktionen och i distributionsnätet. Av de som utfärdat bevattningsförbud uppger två tredjedelar att det berodde på detta. I de övriga fallen har det varit låga nivåer i grundvatten- och/eller ytvattentäkter som gett problem......

 

Källa: maskinentreprenoren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-11-08
 

Källa: https://maskinentreprenoren.se/kapacitetsbrist-bakom-sommarens-vattenbrist/

Annonser