Tre av fyra medarbetare är nöjda

En undersökning visar att tre av fyra medarbetare inom byggmaterialhandeln känner sig nöjda med sin arbetssituation. Området med störst förbättringspotential är utveckling och karriär. Behovet av utvecklingsmöjligheter och chans till att växa i företaget är som störst för personer mellan 20–35 år.

Byggmaterialhandlarna har låtit genomföra en undersökning bland de anställda i sina medlemsföretag. Undersökningen ger totalt sett en god bild av branschen och visar att medarbetare trivs på sin arbetsplats, med sina arbetsuppgifter och kollegor. Branschen upplevs mer positiv jämfört med genomsnittet i motsvarande undersökningar hos andra företag inom privat sektor. 1802 personer besvarade enkäten över hela landet vilket motsvarar ca en tiondel av alla anställda i branschen. 24 % av dessa är kvinnor.......

 

Källa: byggmaterialhandlarna.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-11-08
 

Källa: http://www.byggmaterialhandlarna.se/nytt-fran-byggmaterialhandlarna/tre-av-fyra-medarbetare-ar-nojda/

Annonser