Skanska förbereder kulturhusrenovering

Skanska har fått i uppdrag att påbörja förberedelser för upprustning av Kulturhuset och Teaterhuset, när Stockholms stad ska renovera byggnaderna 2019-2020.

Kulturhuset och Teaterhuset renoveras för att byggnaderna ska få en bättre inomhusmiljö, bli mer energieffektiva, driftsäkra och flexibla för att därmed fungera bättre för dess hyresgäster och besökare. Renoveringen omfattar även förbättrad säkerhet.

LÄS MER: Stockholms stora scener i dåligt skick

Skanskas uppdrag är uppdelat i två faser, där den första innefattar projektförberedelser såsom att definiera målbild och fastställa tidplan med milstolpar, organisationsplan samt riktkostnad för entreprenaden. De projektförberedande åtgärderna påbörjas omgående. Ombyggnationen som avtalas separat planeras att starta efter årsskiftet........

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-11-16

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-forbereder-kulturhusrenovering-27551

Annonser