Oförändrade anslag i budgetpropositionen

Övergångsregeringen presenterade i dag budgetpropositionen för 2019. De begränsade befogenheter en sådan regering har gör att budgeten för 2019 bygger på den beslutade budgeten för 2018 och därför saknar nya förslag.

Jämfört med innevarande års statsbudget har ett begränsat antal förändringar gjorts. Det gäller bland annat anslag till ändamål som behöver pris- och löneomräknas, anslag till regelstyrda transfereringssystem och anslag som behöver justeras till följd av ändrad lagstiftning eller EU-rättsakter.

Dessutom har regeringen inkluderat lagförslag som det som det råder politisk samsyn om och som behöver beslutas före årsskiftet.

För bostadsområdet betyder detta oförändrade anslag till:.....

 

Källa: sabo.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-11-16

Källa: https://www.sabo.se/oforandrade-anslag-i-budgetpropositionen/

Annonser