500 000 servitut-inskrivningar kan rensas bort

En halv miljon servitut-inskrivningar kan rensas bort från Lantmäteriets fastighetsregister om de inte förnyas innan årsskiftet. Storstädningen beror på förnyelselagen som antogs 2013.

Förnyelselagen innebär att avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter som har beviljats före den 1 juli 1968 kommer tas bort från Lantmäteriets fastighetsregister.

För att servituten ska fortsätta vara inskrivna i Lantmäteriets fastighetsregister måste du lämna in en skriftlig begäran om förnyelse innan årskiftet.

Om du däremot har ett officialservitut behöver du inte förnya din inskrivning utan det kommer fortsätta att vara inskrivet i Lantmäteriets fastighetsregister.

Vad händer om du inte förnyar i tid?.......

 

Källa: villaagarna.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-11-16

Källa: https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/juridik/artiklar/500-000-servitut-kan-rensas-bort/

Annonser