Dokumenten visar hur prestigebyggen bommar energikraven

Enerigiläckaget Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms hållbarhetsprofilområden, med hög status i energi- och miljöfrågor. Men flera hus klarar inte energikraven, enligt VVS-Forums granskning av energideklarationerna.

Den första juli 2012 klubbade Stockholms stads exploateringsnämnd igenom det dittills tuffaste energikravet för flerbostadshus, 55 kWh/m2 och år.

Energikravet gäller för den del av Norra Djurgårdsstaden i Stockholm som kallas Norra 2, med hus byggda från 2012 och framåt.

Allt ser mycket bra ut när det gäller energianvändningen i Norra Djurgårdsstaden, om man utgår från Stockholms stads hållbarhetsredovisning för 2017.

Läs mer: "Särkrav hämmar konkurrensen"

Enligt rapporten ligger energianvändningen i Norra 2 till och med 40 procent lägre än gällande BBR-krav.

Men det stämmer inte överens med de uppgifter som finns i energideklarationerna......

 

Källa: vvsforum.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-11-23

Källa: https://www.vvsforum.se/nyheter/2018/november/svart-klara-energikraven-for-norra-djurgardsstaden/

Annonser