Tekniktävling om ventilation

Att ventilera energieffektiva och lufttäta flerbostadshus ställer särskilda krav på utformningen av ventilationssystemen.

Tidigare förstudier genomförda inom BeBos Fördjupningsområde Ventilation har identifierat ett antal tekniska problem som kan uppkomma när man använder traditionella ventilationslösningar i lufttäta hus. Nu finns möjlighet att anmäla sitt intresse för att delta i tekniktävlingen för att ta fram nya komponenter till ventilation av energieffektiva och lufttäta flerbostadshus.

Målet med tekniktävlingen är att stimulera att nya och innovativa lösningar på dessa problem tas fram och utvärdera dessa.

Mer information på http://www.bebostad.se/projekt/teknikutvecklingsprojekt/tt-vent/

 

Källa: energi-miljo.se
2018-11-23

Källa: http://www.energi-miljo.se/tidningen/branschnytt/tekniktavling-om-ventilation

Annonser