Innovativa lösningar för ökad och säkrare cykling

Söker du inspiration för hur cykling kan lyftas i samhällsplaneringen? Kanske en cykelbana som går på diagonalen i en korsning? Eller en cykelbro på ett skoltak? Boverket har nu publicerat flera nationella och internationella exempel, bland annat från Jönköping, Göteborg och Amsterdam.

Boverket har tagit fram flera exempel på hur kommuner, regioner och andra aktörer har lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt. I våra studiebesök nationellt och internationellt, har vi sett nya lösningar för cykel, allt från stora till små åtgärder. Det kan handla om cykelgator där cyklisterna har företräde framför bilisterna. Det kan också gälla små tekniska lösningar där cyklister varnas för att tunga fordon är i närheten. Det kan också vara samarbeten mellan olika förvaltningar och att underlätta att kombinera kollektiv-, cykel- och gångtrafik för hela resan.

Smakprov på exempel......

 

Källa: boverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-11-23

Källa: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/innovativa-losningar-for-okad-och-sakrare-cykling/

Annonser