Stark tillverkningsindustri håller upp barometerindikatorn

Barometerindikatorn föll i november för andra månaden i rad, till 106,7 från 107,6 i oktober. Indikatorn pekar trots nedgången på ett starkare stämningsläge än normalt i ekonomin, vilket närmast uteslutande förklaras av de fortsatt starka signalerna från tillverkningsindustrin.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll för tredje månaden i rad och hamnar ungefär i nivå med det historiska genomsnittet. Fallet förklaras främst av nedjusterade anställningsplaner vilka nu pekar på minskad sysselsättning de närmaste månaderna. Även synen på orderstockarnas storlek dämpades ytterligare något, men är fortsatt starkare än normalt......

 

Källa: konj.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-11-28

Källa: https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2018-11-28-stark-tillverkningsindustri-haller-upp-barometerindikatorn.html

Annonser