77 miljoner till ny kunskap om energieffektivt byggande och boende

Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s senaste utlysning. 25 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 77 miljoner i finansiering.

Bebyggelsen står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och möjligheten att energieffektivisera är stor. E2B2 är en bred kunskapssatsning som ska bidra till ökad energieffektivisering i samhällsbyggnadssektorn genom forskning, utveckling, demonstration och innovation.

I utlysningen som stängde i maj godkänns nu 25 av 76 projektansökningar av Energimyndigheten. Den totala projektvolymen är cirka 77 miljoner kronor varav stödet från Energimyndigheten består av 54 miljoner kronor. Resterande är finansiering från näringslivet......

 

Källa: energimyndigheten.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-11-28

Källa: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/77-miljoner-till-ny-kunskap-om-energieffektivt-byggande-och-boende/

Annonser