Ökat behov av ballast

Storstädernas utveckling och stora infrastrukturprojekt ökar behovet av ballast i Sverige fram till år 2040.

I Sverigeanvänds, enligt Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, årligen åtta till tio ton ballast per person. Enbart under 2017 levererades 95 miljoner ton, huvudsakligen för att bygga infrastruktur, byggnader och anläggningar.

I en färsk prognos slår SGU fast att även en mycket försiktig uppskattning av utvecklingen i Sverige, även med ett minskat bostadsbyggande, pekar på en produktion som fram till 2040 på årsbasis är högre än medelvärdet för perioden 2000–2015.....

 

Källa: entreprenad.com
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-11-28

Källa: https://www.entreprenad.com/article/view/634072/okat_behov_av_ballast

Annonser