Så slutade energimatchen

FTX eller FX? Vilket system är energisnålast? Och vilket sparar mest pengar? Nu finns svaren.

I ett aktuellt examensarbete vid Mälardalens högskola jämförs från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, FTX, med frånluftsventilation och frånluftvärmepump, FX.

I arbetet har studenterna Daron Qader och Mariam Bel Fdhila beräknat energianvändningen och värmeåtervinning i ett renoverat flerfamiljshus. Huset har tre våningar, är uppvärmt med fjärrvärme och var ursprungligen frånluftsventilerat. Beräkningar är gjorda för orterna Ystad, Örebro, Stockholm och Kiruna.

Det visar att FX-system minskar mängden köpt energi mer än FTX, och på kort tid kan FX-system vara billigare. På lång sikt är FTX-system mer lönsamt eftersom el är dyrare än fjärrvärme och att FTX-systemets tekniska livslängd bedöms vara längre.......

 

Källa: vvsforum.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-12-06

 

Källa: https://www.vvsforum.se/nyheter/2018/december/sa-slutade-energimatchen/

Annonser