Ny rapport ger köpråd om laddstationer

Om tolv år ska landets fordonsflotta vara fossilfri. Krångliga affärsmodeller och kunskapsbrist försvårar dock investeringar i laddstationer för elbilar. En ny rapport – framtagen av bland andra SABO, Botkyrkabyggen och Stockholmshem – ska nu bereda väg för sådana beslut.

Det är projektet Affärsmodeller för laddinfrastrukturer inom kontors- och bostadsfastigheter som nu presenterar sina resultat. Under drygt ett år har projektet undersökt hur fastighetsansvariga bör resonera kring olika affärsmodeller för laddinfrastruktur.

– Sverige har mål om en fossilfri fordonsflotta till 2030, men omställningen går inte tillräckligt fort. Det finns en utmaning i att både möta behovet av den snabba försäljningen av elbilar och att göra laddningen synlig, så att fler vågar följa med, säger Lovisa Bengtsson, projektledare på Sustainable Innovation....

 

Källa: sabo.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-12-06

 

Källa: https://www.sabo.se/ny-rapport-ger-koprad-om-laddstationer/

Annonser