Ludvika i rättstvist med byggjätte

Delade meningar mellan beställare och entreprenör om byggandet av en vattenledning har lett fram till att Ludvika kommun nu väljer att vidta rättsliga åtgärder mot entreprenören NCC.
26 juni 2012 fick NCC uppdraget att bygga en 13 kilometer lång vattenledning mellan Ludvika och Grängesberg för Ludvika kommuns räkning. Vattenledningen är tänkt att fungera som reservvattenledning för Grängesbergs samhälle och förse Spendrups bryggeri med vatten.
Uppdraget genomförs som en utförandeentreprenad, vilket innebär att beställaren tar ansvar för projektering och väljer de material som ska användas. Enligt entreprenören har det dock under projektets gång visat sig vara svårt att få ledningen att fungera enligt de givna förutsättningarna......

 

Källa: entreprenad.com
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-12-06

 

 

Källa: https://www.entreprenad.com/article/view/636020/ludvika_i_rattstvist_med_byggjatte

Annonser