Samarbete mellan Rise och KVI ska synliggöra potentiell energibesparing hos värmepumpar

Rise Research Institutes of Sweden utvärderar luft/luftvärmepumpar tillsammans med KVI Kyl och Värmepumpsimportörerna enligt en nyutvecklad provmetod. Syftet med provmetoden är att göra det enklare för slutanvändaren att jämföra potentiell energibesparing mellan olika värmepumpsmodeller.

Rise har lång erfarenhet av att prova luft/luftvärmepumpar och är ett av få labb som kan prova i kalorimeterkammare enligt kompensationsmetoden, vilket är benämningen på provmetoden som används i detta test. Denna metod är en vidareutveckling av tidigare provmetod som har använts vid publicering av testdata för luft/luftvärmepumpar på Energimyndighetens hemsida. Den största fördelen med kompensationsmetoden beskrivs vara att värmepumpen under testerna tillåts använda sitt inbyggda styrsystem för att erhålla önskad temperatur, precis som den gör i vanliga installationer i småhus och villor.......

 

Källa: kylavarme.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-12-06

 

Källa: http://www.kylavarme.se/

Annonser