”Bostadsinvesteringarna sjunker med 30 procent”

Robert Boije, chefekonom SBAB, räknar med en dipp i konjunkturen och det kan bli svårt för Riksbanken att möta det med ytterligare expansiv penningpolitik. Han anser att politikerna ska avskaffa stämpelskatten nästa år.

Vad förväntar du dig av 2019?

– Vår prognos är att vi får en dipp i konjunkturen nästa år och en BNP-tillväxt på endast 1,3 procent. Samtidigt tror vi att räntorna börjar gå upp i linje med vad Riksbanken prognosticerat. Det kommer sannolikt att leda till att bostadspriserna sjunker med uppemot tio procent fram till 2022.......

 

Källa: fastighetstidningen.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-12-14

Källa: http://fastighetstidningen.se/bostadsinvesteringarna-sjunker-med-30-procent/

Annonser