Högkonjunkturen mattas av

Det mesta talar för att högkonjunkturen kulminerade under första halvåret 2018. Ekonomin är nu på väg in i en avmattningsfas även om högkonjunkturen består de närmaste två åren. Investeringarna, inte minst bostadsinvesteringarna, som har bidragit starkt till efterfrågetillväxten minskar nu något 2019. Arbetsmarknaden är fortsatt stark även om sysselsättningen ökar långsammare framöver. Lönerna i näringslivet och i ekonomin som helhet stiger något snabbare. Riksbanken påbörjar räntehöjningar i inledningen på 2019 men i långsam takt. Det framgår av Konjunkturinstitutets prognos.....

 

Källa: konj.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-12-20

Källa: https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/konjunkturlaget/2018-12-19-hogkonjunkturen-mattas-av.html

Annonser