Byggfusk för miljarder – här är de vanligaste felen

Fel, brister och skador i byggandet kostar miljarder varje år. Det bedömer Boverket i en ny rapport. Vanligaste felen är vatten- och fuktproblem.

Boverket har på regeringens uppdrag kartlagt fel, brister och skador i nyproduktion och renovering.
Tidigare utredningar och forskningsprojekt har visat på allvarliga problem och bilden kvarstår.

De vanligaste felen är problem med vatten och fuktskador. Vattenskadorna uppstår främst i kök och våtrum. Det är också problem med läckande tak,  samt gårds- och terassbjälklag, läckage genom ytterväggar och fukt i byggnadernas konstruktion.
Andra fel är vatten som tränger ut genom rör och kopplingar.

Felen uppstår i alla skeden av byggprojekten, från planering till projektering och byggande. De enskilt största orsakerna är enligt rapporten tidsbrist, brist på kompetens och bristande motivation. Branschens aktörer, som bedömt orsaken till felen, anser att kompetensbrist hos byggherrar är en viktig orsak. En annan anses vara bristande motivation, särskilt hos entreprenörerna i byggskedet.......

 

Källa: byggnadsarbetaren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-12-20

Källa: https://www.byggnadsarbetaren.se/byggfusk-for-miljarder-har-ar-de-vanligaste-felen/

Annonser