108 miljoner till energi- och klimatomställning i offentlig sektor

Energimyndigheten har beviljat stöd på 108 miljoner kronor för att driva på energi- och klimatarbetet i offentlig sektor. Stödet är fördelat på 50 olika projekt med fokus på fysisk planering, transporter och upphandling. Gemensamt för projekten är att de ska stärka offentliga organisationers förmåga att integrera energi- och klimataspekter i det strategiska och långsiktiga arbetet.

Nu har alla projekt som beviljats stöd inom programmet ’Lokal och regional kapacitetsutveckling’ beslutats. Det innebär att 50 ansökningar tillsammans har fått 108 miljoner kronor att dela på för projekt som pågår fram till och med 2020. Spridningen är stor inom programmerats tre delområden - fysisk planering, transporter och upphandling, och bland de sökande finns kommuner, landsting, länsstyrelser, energikontor samt kommun- och regionförbund........

 

Källa: energimyndigheten.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-12-20

Källa: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/108-miljoner-till-energi--och-klimatomstallning-i-offentlig-sektor/

Annonser