“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket har arbetat med konsekvensanalysen av de nya reglerna för energideklarationer som trädde i kraft den 1 januari. Det gamla måttet specifik energianvändning ersätts nu av det nya primärenergitalet.

Finns det någon typ av fastighet som i större utsträckning än andra hamnar i en ny energiklass?

– Eluppvärmda lokaler, som till exempel använder någon form av värmepump, hamnar i lite större utsträckning i en sämre klass med det nya sättet att räkna. Eluppvärmda lokaler har helt enkelt haft det lite för lätt tidigare....

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2019-01-17
 

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

Annonser