Utemiljöstöd till utsatta områden tas bort

Under 2018 delade Boverket ut 425 miljoner kronor till förbättrade utemiljöer i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Pengarna gick bland annat till lekplatser, belysning, mötesplatser och konst – men nu avvecklas stödet.

– Det är olyckligt att ett stöd dras in så plötsligt. Det gör det svårt för bostadsföretagen att planera och göra upp långsiktiga strategier för sina trygghetsskapande investeringar. Vad vår bransch behöver är stabila och hållbara regelverk, säger Lena Liljendahl, expert inom boendefrågor på SABO.....

 

Källa: sabo.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2019-01-17
 

Källa: https://www.sabo.se/utemiljostod-till-utsatta-omraden-tas-bort/

Annonser