Ny webbutbildning i plan- och bygglagen för förtroendevalda

Nu har Boverket, i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL), lanserat en helt ny webbutbildning för dig som är förtroendevald och som behöver veta mer om plan- och bygglagen (PBL). Frågan är inte om du ska gå vår utbildning - snarare om du vågar låta bli att gå den.

Målet med utbildningen är att du ska känna dig trygg i ditt nya uppdrag och veta vad du har för möjligheter att påverka hur vi bygger Sverige! Du får veta hur PBL-systemet är uppbyggt, höra experter berätta om det viktigaste i varje skede av plan- och byggprocessen och ta del av konkreta exempel.....

 

Källa: boverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2019-01-17
 

Källa: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/premiar-ny-webbutbildning-i-plan--och-bygglagen-for-fortroendevalda/

Annonser