Stor nedgång i orderingång för småhus 2018

Orderingången för styckebyggda småhus minskade med 19 procent under 2018 medan orderingången för gruppbyggda småhus sjönk med 24 procent, vilket talar för ett minskat småhusbyggande i år.

Det visar statistik från TMF, Trä- och möbelföretagen, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Styckebyggda småhus är, i princip, hus där enskilda personer agerar byggherre och utgör den största delen av småhusbyggandet. Gruppbyggda småhus är hus där byggandet i stället drivs av ett byggföretag.

Gustaf Edgren, branschutvecklare vid TMF, säger till Nyhetsbyrån Direkt att det tar ungefär knappt ett år, plus minus några månader, från order till att byggandet påbörjas för ett genomsnittligt småhusprojekt. Detta innebär att statistiken indikerar ett minskat antal byggstarter av småhus under 2019. Runt 90 procent av alla småhus som byggs i Sverige är i trä.....

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2019-01-24

Källa: https://www.byggvarlden.se/stor-nedgang-i-orderingang-for-smahus-2018-135171/nyhet.html

Annonser