Minskat byggande 2018 – förutom i Skåne

2018 var ett mörkt år för byggandet i landet som stort, men en positiv tendens är att Sydsverige och Skåne visar kan få en ökning med 25 till 30 procent jämfört med året innan. Det enligt nya siffror från Industrifakta.

Även om 2018 har varit ett dämpat år inom byggsektorn har inte alla regioner utvecklats negativt, påpekar Industrifakta som räknat tre kvartal 2018 och sedan prognostiserat årstakten för de sista tre månaderna. Helt färdiga siffror kommer i februari.....

 

Källa: fastighetstidningen.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2019-01-24

Källa: https://fastighetstidningen.se/minskat-byggande-2018-forutom-i-skane/

Annonser