Kommuner får 108 miljoner kronor till grönare städer

Boverket har beviljat över 108 miljoner kronor till 43 projekt runtom i landet. Bidraget har bland annat beviljats för utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska, för att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald. Många av de beviljade åtgärderna förbättrar städernas motståndskraft mot framtida klimatutmaningar.

I den andra sökomgången under 2018, för bidraget för grönare städer, har 43 projekt runtom i landet fått dela på strax över 108 miljoner kronor. Totalt ansöktes det om bidrag på över 800 miljoner kronor. Bidraget går både till stora och mindre projekt, från Luleå i norr till Vellinge i söder.....

 

Källa: boverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2019-01-24

Källa: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/kommuner-far-108-miljoner-kronor-till-gronare-stader/

Annonser