5 skäl för städer att skaffa markvärme

En studie från Chalmers visar att svenska städer som installerat markvärme kan minska halkolyckorna dramatiskt. Men det finns fler positiva effekter.

Just nu är det glashalt på många gator och trottoarer runt om i landet.

Rörande snöhjälp

Bara i Stockholm har närmare 2 000 klagomål kommit in på utebliven eller dålig halkbekämpning hittills i år. 

Närmare 18 000 personer fick specialistvård för fall i samband med is eller snö under 2017, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Då är inte patienter i primärvården inkluderade, så det verkliga talet är högre. 

Det finns enligt forskare fem skäl till att skaffa markvärme: 

1. Minska halkolyckorna. 

2. Minska antalet patienter i akutsjukvården........

 

Källa: vvsforum.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2019-01-25
 

Källa: https://www.vvsforum.se/nyheter/2019/januari/5-skal-for-stader-att-skaffa-markvarme/

Annonser