Konjunkturbarometern föll brett i januari

Barometerindikatorn föll för fjärde månaden i rad i januari, från 105,6 i december till 101,9. Nedgången förklaras av svagare signaler från samtliga ingående sektorer med undantag för bygg- och anläggningsverksamhet.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt för andra månaden i rad till följd av en vändning i den nedåtgående trenden i synen på orderstockarnas storlek. Nivån på indikatorn pekar på ett något starkare läge än normalt inom bygg- och anläggningsverksamhet....

 

Källa: konj.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2019-01-31

Källa: https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2019-01-30-konjunkturbarometern-foll-brett-i-januari.html

Annonser