Här sköter brandmännen grönytorna

I Lidhult i Ljungby kommun sköter brandmännen samhällets grönytor och planteringar. De har en ny slags kombinationstjänster som kommunen infört för att rädda ortens brandstation från betydande neddragningar.

De flesta deltidsbrandmän i landet har en ”vanlig” anställning i grunden med möjlighet att åka ifrån när larmet går. I Ljungby kommun har man vänt på det hela och anställt två personer på heltid på brandstationen i det lilla samhället Lidhult, som i grund och botten är brandmän men som kombinerar detta med att utföra olika typer av tjänster åt kommunen – bland annat skötsel av kommunens grönytor och planteringar.....

 

Källa: entreprenadaktuellt.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2019-01-31

Källa: https://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/59130/grnyta-hr-skter-brandmnnen-grnytorna.html

Annonser