EU-regler för återanvändning av vatten

Bristen på vatten inom EU har spridit sig till länder som aldrig trodde de skulle hamna i det läget. Därför kommer förslaget om klarare regler inom EU för återanvändning av vatten för jordbruket vid rätt tidpunkt. Många ser det som ett första steg mot ett nytt sätt att se på vatten och dess användning.

Den 22 januari röstade EU:s miljöutskott igenom ett förslag för hur återanvändning av vatten ska få se ut inom EU. I dag finns ingen gemensam politik, utan varje land gör som det vill.

 

Källa: cirkulation.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2019-01-31

Källa: https://www.cirkulation.se/artiklar-och-notiser/eu-regler-foer-aateranvaendning-av-vatten/

Annonser