Sameby vinner mot NCC i mål om bergtäkt

En täktverksamhet för berg och morän riskerar att störa rennäringen. NCC får hitta en annan lokalisering för sin bergtäkt, enligt domstolen.

I mars 2017 ansökte NCC Industry om att tillstånd för täktverksamhet med ett uttag av 900 000 ton berg och morän under en period av 30 år på fastigheterna Mångbyn 1:3 och 4:3 samt samfälld mark över Mångbyn 1:33 och 4:3 i Skellefteå kommun. Ansökan beviljades av miljöprövningsdelegationen, men överklagades bland annat av Maskaure sameby. En täktverksamhet skulle bland annat orsaka buller och riskera att störa rennäringen. Målet hamnade i Mark- och miljödomstolen som nu har beslutat att avslå bolagets ansökan. Beslutet motiveras bland annat med att det finns andra lämpliga platser för en täktverksamhet.......

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2019-02-07
 

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sameby-vinner-mot-ncc-i-mal-om-bergtakt-27849

Annonser