Lika uttag och stickproppar till taklampor inom EU

Den 1 april börjar en ny EU-standard att gälla. Det innebär att de uttag till taklampor som används idag kommer att sluta tillverkas. Målet är att alla uttag och stickproppar till taklampor ska se likadana ut i hela Europa.

De nya DCL-donen kommer att användas inom hela EU och DCL står för Devices for Connection of Luminaires.

˗ Några fördelar med de nya stickpropparna och uttagen är att det blir enklare och säkrare om man vill handla taklampor från andra länder inom EU, säger Katarina Olofsson, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket.

Få känner till den nya standarden........

 

Källa: elsakerhetsverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2019-02-07

Källa: https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/lika-uttag-och-stickproppar-till-taklampor-inom-eu/

Annonser