Brexit får konsekvenser för byggproduktområdet

Enligt den plan som finns kommer Storbritannien att lämna EU natten mellan den 29 och 30 mars 2019. Det är osäkert om utträdet kommer att ske avtalslöst, en så kallad hård Brexit.

En hård Brexit kan komma att påverka ekonomiska aktörer som tillverkar byggprodukter eller som handlar med byggprodukter från Storbritannien. Exempel på sådana konsekvenser beskrivs nedan.

Observera att förhandlingar pågår och att förutsättningarna kan komma att förändras. Denna nyhet är baserad på den information som finns tillgänglig 6 februari 2019.

Distributörer blir importörer

Den som köper byggprodukter i ett EU-land och säljer inom Sverige definieras som distributör. Den som köper byggprodukter från Storbritannien och säljer dem i Sverige ska efter Brexit definieras som importör och ska uppfylla motsvarande skyldigheter.......

 

Källa: boverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2019-02-07

Källa: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/byggprodukter/att-salja-byggprodukter/ce-markning/nyheter-om-standarder-med-mera/brexit-far-konsekvenser-for-byggproduktomradet/

Annonser