Får betala för annat företags installation

"Felet beror inte på värmepumpen, utan på att cirkulationspumpen var defekt, som varken är köpt eller installerad av oss.” Allmänna reklamationsnämnden rekommenderar företag betala för annans arbete.

Ska säljaren av en luft/vattenvärmepump som slutat fungera även stå för kostnaden för installationen, som var gjord av ett annat företag? 

Därför lyfter försäljningen av värmepumpar

I juli 2016 köpte en 59-årig villaägare i Skåne en luft/vattenvärmepump för närmare 35 000 kronor av e-handelsföretaget Arc E-Commerce.   

Efter drygt ett år, i september 2017, slutade värmepumpen att fungera. Enligt villaägaren visades en felkod som indikerade köldmediebrist, trasig kompressorsensor eller trasigt kretskort.   

Därför får de böta för värmepumpen

Han reklamerade felet och anmälde senare ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).  

Villaägaren berättade att Arc-E-commerce sagt att garantitiden var slut och att han måste bevisa att det var ett ursprungligt fel.

Företaget tänkte inte ersätta utlägg för extern hjälp. Samtidigt kände 59-åringen att han var tvungen att försöka reparera värmepumpen, med tanke på vinterhalvåret.  

Efter en första felsökning, utförd av en extern tekniker, beställdes ny givare, sensor och kretskort av Arc E-Commerce. När de nya delarna monterades gick värmepumpen i gång i några timmar, men slutade sedan att fungera.......

 

Källa: vvsforum.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2019-02-07

Källa: https://www.vvsforum.se/nyheter/2019/februari/far-betala-for-annat-foretags-installation/

Annonser