Energiklassning av byggbodar

Dagens bodar är stora miljöbovar som läcker mycket energi. Branschen förbereder därför en energiklassning, skriver dagens byggindustrin.se. Bland de 50 000 till 60 000 bodar som finns idag, har de sämsta endast hälften av de energiprestanda som nytillverkade har.

Dagens högkonjunktur har gjort att äldre bodar som borde ha utrangerats, fortfarande används.

För att nå en klassificering krävs dock att parterna enas om kriterierna samt att en huvudman som skall förvalta systemet utses.

 

Fler nyheter finner du här >>>
2019-02-14

 

 

 

 

Annonser