6 av 10 gästarbetar inom byggbranschen

Under 2018 ökade antalet anmälda utländska arbetstagare till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister kraftigt. Totalt 106 799 registrerades varan 4 av 10 kommer från Polen och 6 av 10 arbetar inom bygg. Föra året arbetade i genomsnitt 16 200 utstationerade arbetstagare i Sverige.

 

Fler allmänna nyheter finner du här >>>
2019-02-14

 

 

Annonser