Mark- och exploateringsavtal för Masthuggskajen klart

Nu byggs en ny stadsdel i Göteborg. Det handlar om 1300 nya bostäder och 5000-6000 nya arbetsplatser. Masthuggskajen stärker med exploateringen närheten med Järntorget, Långgatorna, Masthugget och Lindholmen på andra sidan Göta Älv. Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, Hotell Draken, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling.

 

Fler nyheter inom bygg finner du här >>>

2019-02-14

Annonser